Bitta Rest

Veure Demos

Programa de gestió i venda tàctil. Terminal punt de venda destinat al sector de la restauració i hosteleria

El software compta amb totes les funcionalitats característiques d’hosteleria, amb la possibilitat de dissenyar els espais, les botoneres o l’assignació d’icones. Tot i la seva gran potència, es una eina molt fàcil de utilizar.

 • Multidelegació i multitarifa

 • Multiemmagatzematge

 • Multicobrament (efectiu, targeta, albarà o tiquet restaurant)

Cobro

  • Diferents zones de treball (saló, barra, taules, terrassa)

DiseñadorZonas

  • Visualització de l’estat de la taula, saldo, comensals, etc.

  • Possibilitat d’entrar articles per codi de barres

  • Redirecció automàtica d’impressores

  • Ordres de preparació (primers plats, segons, postres)

DiseñadorPantallas

   • Variacions programades o manuals (poc fet, molt fet, al punt, etc.)

   • Comentaris directes a cuina (segons en marxa, etc.)

   • Càrrecs automàtics (preu per comensal, articles per comensal, etc.)

   • Diferents formes de veure i actuar sobre la caixa i el seu tancament

CierreCaja

  • Comissions per cambrer, articles o subfamília

  • Reserves de taules (amb control per dia, hora, taula, dades de clientes, usuari, etc.)

  • Informes d’anulacions i eliminacions

  • Control d’estoc a temps real, compres i inventari

  • Dissenyador de pantalles de zones i productes

zonas_BittaRest

   • Personalització de les diferents botoneres de l’aplicació

DiseñadorBotonera

   • Còpia de seguretat automàtica

   • Permet treballar en mode local si un terminal multi-lloc perd la comunicació amb el servidor

   • Enviament automàtic de peticions a cuina i barra

   • Escandall de productes

   • Atenció dels clientes des de la pròpia  taula mitjançant comandaments a distància amb sistema wi-fi o bluetooth

Segons les configuracions, hi ha diversos mòduls: restaurants, bars, pubs i discotequesfleques, fast food i pizzeries.