Bars

 

 • Diverses zones de treballBares
 • Gestió ràpida de les pantalles d’alcohols
 • Articles diversos amb preus i descripció
 • Botó directe de cobrament per cambrer
 • Cobrament automàtic
 • Articles combinats i auto-compostos
 • Accessos directes a canviar preus com invitacions, descomptes o consum de personal
 • Possibilitat de treballar amb keypad fixe
 • Diverses tarifes per zones de treball i hores
 • Estadístiques de venda per diferents cambrers
 • Promocions sobre diversos articles
 • Control de vendes per franges horàries
 • Opció de realitzar inventaris parcials, diaris, setmanals o mensuals
 • Control d’estocs de botelles per tipus d’alcohol