BittaRest

Terminal Punt de venda

TPV per a cafeteries, restaurants i hosteleria
Llegir més informació

BittaRest

Terminal Punt de venda

TPV per a cafeteries, restaurants i hosteleria
Llegir més informació

BittaRest
Terminal punto de venta

TPV para cafeterías, restaurantes i hostelería
Para leer más información

Fàcil Configuració

Personalització visualització gràfica

Comandaments

AndroidNano i PDA

Gestió Integral

Control de vendes, compres i estocs

Software d'última generació per a hosteleria

Altres Productes i Serveis