Serveis Principals

  • Gestió, consulta i edició de grans bases de dades
  • Centrals de reserves (hosteleria, activitats, espais)
  • ERP, facturació i comptabilitat
  • Planificació i gestió del temps
  • Control horari del personal
  • Terminal de venda
  • Gestió de clients
  • Serveis i eines d’oficina virtual 
  • Múltiples idiomes, seguretat, intuitius

Programació web a mesura

Domini de tècniques de programació com HTML, CSS, Javascript, PHP o ASP

Desenvolupem aplicacions web de qualsevol tipus a mesura de les especificacions sol·licitades pel client utilizant les APIs i Web Services necessàries.

Desenvolupament d’aplicacions a mida

Programació i desenvolupament d’aplicacions ERP a mida.

Dominem les tècniques actuals de programació (C#, VB, SQL, Java, Android). La programació a mida, al ser una eina pròpia, pot evolucionar a la vegada que evoluciona la seva empresa. Una aplicació a mida es pot millorar, en canvi en una aplicació estàndard es restringeixen les funcionalitats.

1Evolució

Al ser una eina pròpia, pot evolucionar a la vegada que evoluciona l’empresa.

3Confidencialitat

N’hi ha prou en saber el software que utilitza la competència per saber com aquesta gestiona l’empresa. Els mètodes de gestión de la seva empresa, en canvi, seran exclusius perquè ningú més sabrà com funciona l’aplicació.

2Millora

Una vegada en funcionament, l’aplicació a mida es pot millorar per agilitzar processos de gestió. En una d’estàndard, no és possible.

4Modernització

Amb el temps es poden informatitzar noves facetes de l’empresa. Amb una aplicació estàndard les funcionalitats venen donades des del principi.

Lloc Web i presència a Internet: Serveis web

Comerç Electrònic / Gestió Xarxes Socials

Desenvolupem projectes que permeten el sistema de compra i venda de productes a internet així com la gestió de les diferents xarxes socials.

Des de 200€.

Projectes web autoadministrables

Les pàginas web o Apps per a mòbils que desenvolupem són totalment autogestionables, inclosos textos fixes i comuns.

Des de 300€.