Programació

Dominem les tècniques actuals de programació (C#, VB, SQL, Java, Android). La programació a mida, al ser una eina pròpia, pot evolucionar a la vegada que evoluciona la seva empresa. Una aplicació a mida es pot millorar, en canvi en una aplicació estàndard es restringeixen les funcionalitats.

  • Gestió, consulta i edició de grans bases de dades
  • Centrals de reserva (hosteleria, activitats, espais)
  • ERP, facturació i comptabilitat
  • Planifiació i gestió del temps
  • Control horari del personal
  • Terminal de Venda
  • Aplicacions de teletreball
  • Intranets