Bitta Limp

Gestió integral d’empreses de neteja i manteniment. Permet realitzar des de qualsevol forma de recepció de sol·licitud de pressupost, fins i tot telefònica, la creació de pressupost, els contractes de serveis, l’assignació de treballadors, calendaris per centre, control de costos a l’últim detall, contractes laborals, nòmines, assegurances socials, facturació, compres, emmagatzematges, inventaris i comptabilitat, cobraments i pagaments, a més de realitzar la supervisió o el control de qualitat de cada servei.

SOLIDEZA, AGILITAT I CAPACITAT

No importa el volum ni la quantitat de transaccions que realitza l’empresa. La concepción de l’aplicació permet la introducció de dades, seguiment i extracció d’informació de forma simultània sense col·lapsar el sistema.

CONTRACTES DE SERVEIS

El programa té múltiples possibilitats de temporalitat, facturació i agrupació, increments de preus d’IPC, seqüència bàsica client / centre / contracte, cinc nivells de seqüència i indicant el pressupost del qual prové. Té la possibilitat d’incloure conceptes que afecten a control d’estocs.

 • Tipus de contractes
 • Data d’acceptació, alta i baixa de serveis
 • Control d’increment de l’IPC
 • Agrupació per facturació
 • Hores del servei
 • Freqüències diàries, setmanals, etc.
 • Assignació de treballadors
 • Períodes de facturació (mensual, bimensual, trimestral, etc.)
 • Import a facturar
 • Delegació, supervisor i sector econòmic
 • Forma de pagament
 • Descripció del text de la factura
 • Sèrie de facturació