Bitta Limp

Gestió integrada d’empreses de neteja i manteniment

Permet realitzar des de qualsevol forma de recepció de sol·licitud de pressupost, fins i tot   telefònica, la creació de pressupost, els contractes de serveis, l’assignació de treballadors, calendaris per centre, control de costos a l’últim detalle, contractes laborals, nòmines, assegurances socials, facturació, compres, emmagatzematges, inventaris  comptabilització, cobraments i pagaments, a més de realitzar la supervisió o el control de qualitat de cada servei.

*Si vol descarregar-se el manual d’informació i funcionament, cliqui a continuació: Manual BittaLimp

Solidesa, agilitat i capacitat

No importa el volum ni la quantitat de transaccions que efectuï l’empresa. La concepció de l’aplicació permet la introducció de dades, seguiment i extracció d’informació de forma simultània sense col·lapsar el sistema.

Contractes de serveis

El programa té múltiples possibilitats de temporalitat, facturació i agrupació, increments de preus d’IPC, seqüència bàsica client / centre / contracte, cinc nivells de seqüència i indicant el pressupost del qual prové. Té la possibilitat d’incloure conceptes que afecten al control de estocs.

 • Tipus de contractes

Contratos

  • Data d’acceptació, alta i baixa de serveis

  • Control d’increment d’IPC

  • Agrupació per facturació

calendario

  • Hores del servei

  • Freqüències diàries, setmanals, etc.

Frecuencias

  • Assignació dels treballadors

  • Períodes de facturació (mensual, bimensual, trimestral, etc.)

  • Import a facturar

  • Delegació, supervisor i sector econòmic

  • Forma de pagament

  • Descripció del text de la factura

  • Sèrie de facturació

  • Informes de treball

Partes Servicio